top of page

Om oss

Vårt förhållningssätt:

 

Vår syn på arkitektrollen är den klassiska - att kunna hantera helheter inom såväl stads- och husbyggnad som inredning och design. För oss är det naturligt att se våra uppgifter, vilka de än må vara, utifrån det helhetsperspektiv som ger lösningarna relevans och tyngd.

 

Vi vill i första hand ge arkitekturen ett samtida uttryck, men hämtar ofta inspirationen från äldre byggnader och miljöer. Äktheten och känslan här samt insikten om att arkitekturen upplevs med fler sinnen än med synen utgör grunden för våra strävanden. Välstuderade lösningar i det övergripande plan- och volymarbetet är för oss lika viktigt som kreativiteten i arbetet med den vidare detaljeringen.

 

Uppgiften formuleras av sitt sammanhang. Ingen del av sammanhanget kan stå för sig själv. Det är i dialogen mellan de i uppgiften ingående komponenterna som helheten formuleras. För att omfatta arkitekturen på detta sätt har vi tidigt lärt oss vikten av god samarbetsförmåga. I vårt nätverk finns såväl ingenjörer, land­skapsarkitekter och ljussättare som grafiska formgivare, fotografer och filmmakare.

 

I våra uppdrag står beställaren i centrum. Vision­en definieras av beställarens drömmar och krav. Vår uppgift är att tolka, ordna och formulera detta som arkitektur, och att bjuda på före­ställningar beställaren själv inte ens kunnat drömma om.

 

 

 

 

Arkitekter Svanström Scherrer
Arkitekter Svanström Scherrer

Det dagliga arbetet:

 

Vårt primära mål är att på kontoret och i våra projekt etablera ett gott arbetsklimat med understöd av smarta verktyg och välutvecklade rutiner. All projektering sker med CAD, och huvudsakligen i 3D med ArchiCAD. Vår vana att kommuni­cera digitalt är väl utvecklad. Våra projekteringsrutiner syftar till att göra projekthandlingarna tillgängliga, spårbara och datasäkra.

 

Arbetet bedrivs med ekologisk och miljömedveten helhetssyn, där strävan är att slutresultatet skall präglas av en effektiv och hållbar resurs­användning. Lusten att arbeta är vår driv­kraft. Engagemang, noggrannhet och omsorg präglar vårt sätt att vara.

 

 

Aktuella kunder:

Afry

AFA Fastigheter

AMF Fastigheter

Castellum

Falck

HSB bostad

Årehus AB

© Arkitekter Svanström Scherrer

Email: mail@svanstromscherrer.se                      Tel: +46 8 662 46 40

bottom of page